Privacyverklaring

Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens.

Keijzer Administratie is verantwoordelijk te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Beveiliging

De door ons verzamelde gegevens worden door Keijzer Administratie in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

Clickgedrag

Op de website van Keijzer Administratie worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Keijzer Administratie de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Keijzer Administratie gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gebruik van de gegevens

De gegevens zullen uitsluitend door Keijzer Administratie zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft Keijzer Administratie het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Keijzer Administratie, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Opvragen gegevens

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in de door Keijzer Administratie opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal Keijzer Administratie redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. Keijzer Administratie behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzageverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Keijzer Administratie
T.a.v. Afdeling Klantenservice
Bosrank 70
1852 XV Heiloo

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan:
Keijzer Administratie
T.a.v. Afdeling klantenservice
Bosrank 70
1852 XV Heiloo
Telefoon: 072 – 532 39 21
Of neem contact met ons op via onze contactpagina.