Het Debiteurenbeheer

Elke eigenaar van een appartementsrecht (een woon appartement, winkel, berging, garage, etc.) is verplicht lid van de VvE. Elk lid moet meebetalen aan de kosten die zijn gemoeid met het beheer van het gebouw, de zogenoemde servicebijdragen.

Wat te doen met niet-betalende VVE leden?

Het komt voor dat een VvE-lid deze servicebijdragen niet betaalt en dat is vervelend voor de Vereniging van Eigenaren en haar andere leden. Het niet-betalende lid zorgt immers voor een gat in de begroting waardoor mogelijk het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw niet uitgevoerd kan worden. Het is daarom van belang dat er een snelle en correcte afhandeling van de inning van achterstallige bijdragen plaatsvindt.

Incassotraject van Keijzer Administratie

Keijzer Administratie stuurt 1 maand na de vervallen termijn een e-mail naar de eigenaar met een betaalherinnering. Als er alsnog geen betaling plaatsvindt dan volgt weer na 1 maand een aanmaning. Als er na wéér een maand nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt aan het bestuur gevraagd om verdere (rechts)maatregelen te mogen treffen.

Vergadermandaat

Als het bestuur bij akte óf in de Vergadering van Eigenaars het juiste mandaat heeft dan schakelt Keijzer Administratie namens het bestuur de gerechtsdeurwaarder in. Zo niet, dan moet daartoe in een (extra) vergadering alsnog worden besloten. Als daarmee wordt gewacht, en de achterstand loopt op, dan kan de vordering over de overige leden worden omgeslagen!

Incassotraject van de Gerechtsdeurwaarder

Het incassotraject van de gerechtsdeurwaarder bestaat uit drie fases:

  1. de minnelijke fase
    ruim 73% van de incasso-opdrachten worden in de aanmaningsfase geïnd. In deze fase stuurt de gerechtsdeurwaarder het betrokken VvE-lid 1 of meerdere aanmaningen, waarin een iDeal link staat zodat betalen gemakkelijk kan. Ook kan de gerechtsdeurwaarder proberen hem/haar telefonisch tot betaling te bewegen. De betrokkene kan om een betalingsregeling verzoeken. Wanneer een betalingsregeling tot stand komt, houdt men nauwlettend in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen
  2. de gerechtelijke fase
    in minder dan 30% van de dossiers is een gang naar de rechter nodig. In de gerechtelijke fase wordt de rechter gevraagd een oordeel te geven over de openstaande vordering. Bij bijna alle gevallen is het oordeel van de rechter in het voordeel van de VvE en wordt de betrokkene veroordeeld om de openstaande schuld te betalen. Deze veroordeling wordt vastgelegd in een vonnis. De gerechtsdeurwaarder heeft eigen juristen die de VvE’s begeleiden
  3. de executiefase
    wanneer het betrokken VvE-lid na het vonnis alsnog niet tot betaling overgaat, kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Daarmee wordt bedoeld dat beslag mag worden gelegd op bijvoorbeeld het salaris, de bankrekening en/of het appartement van de betrokkene. Uiteindelijk blijkt dat over alle drie de fases bekeken, ruim 93% succesvol wordt geïncasseerd.